De zes doelstellingen van Kiwanis


De zes permanente doelstellingen van Kiwanis International werden goedgekeurd door afgevaardigden van de Kiwanis-club tijdens de Internationale Conventie van 1924 in Denver, Colorado. Ze zijn al tientallen jaren onveranderd gebleven.

  • Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.

  • In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: “Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.

  • Positief werken aan kansen die op je af komen.

  • Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.

  • Door frequent bezoeken van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen.

  • Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.