PRIVACYVERKLARING VOOR DONATEURS

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 februari 2018.

OVER ONZE PRIVACYVERKLARING

Wijzigingen in de privacyverklaring
 • Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer er een update van de privacyverklaring plaatsvindt, zal de 'laatste update'-datum in de privacyverklaring worden gewijzigd om weer te geven wanneer de privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt. Donateurs zullen per e-mail op de hoogte worden gesteld van de wijziging.

Inzage en correctie van persoonlijke gegevens

U kunt contact opnemen met het Kiwanis Kinderfonds om de persoonlijke gegevens die we van u hebben in te kijken of om uw persoonlijke gegevens te laten wijzigen:

Kiwanis Kinderfonds
3636 Woodview Trace
Indianapolis, IN 46268

Gratis: 1-800-KIWANIS, toestel 254 (VS en Canada)
Wereldwijd: +1-317-217-6254
Fax: +1-317-471-8323
Email: childrensfund@kiwanis.org

Verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Kiwanis Kinderfonds verzamelt persoonlijke gegevens van zijn donateurs, die uitsluitend worden gebruikt voor de volgende bedrijfsdoeleinden:

 • Geldinzameling
 • Identificatie van potentiële kandidaten voor presidents- en trustee-benoemingen, commissies van het Kiwanis Kinderfonds, taakgroepen en andere opdrachten
 • Communicatie van belangrijke organisatorische informatie aan districtleiders voor verspreiding onder clubs en leden
MET WIE DE INFORMATIE KAN WORDEN GEDEELD
We kunnen af en toe uw persoonlijke informatie met anderen delen voor verschillende doeleinden.
Het onderstaande beschrijft de manieren waarop uw informatie met anderen kan worden gedeeld en de manieren waarop u ervoor kunt zorgen dat uw informatie niet wordt gedeeld:

Onze serviceaanbieders: We kunnen andere bedrijven, bepaalde diensten en personen inhuren om namens ons activiteiten uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van bestellingen, het verzenden van e-mail, analyse van websites, het analyseren van gegevens, het verlenen van marketingondersteuning, het verwerken van creditcardbetalingen en het verlenen van klantenservice. Zij kunnen toegang hebben tot persoonlijk identificeerbare informatie die ze nodig hebben om hun activiteiten uit te voeren. Ze mogen de informatie echter niet gebruiken voor eigen doeleinden, zoals het versturen van marketingaanbiedingen van hun producten en diensten aan u en uw vrienden.

Voor vragen over uw persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Kiwanis Kinderfonds via childrensfund@kiwanis.org, 1-800-KIWANIS, toestel 254 (VS en Canada) of +1-317-217-6254 wereldwijd.

Administratieve of juridische procedures: Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan derden zonder u hiervan op de hoogte te stellen om te voldoen aan de geldende wetgeving, juridische instanties, om onze rechten of de rechten van andere gebruikers van de website te beschermen.

DONATEURSINFORMATIE

Delen
 • Het Kiwanis Kinderfonds deelt, indien nodig, donateursgegevens met onze serviceaanbieders om onze donateurs een legitieme bedrijfsdienst te bieden of een specifieke bedrijfsactiviteit te verzorgen ten aanzien van donateur-gerelateerde bedrijfsactiviteiten van het Kiwanis Kinderfonds.
 • Het Kiwanis Kinderfonds deelt zijn donateurslijst en de persoonlijke gegevens van donateurs met geen enkele andere organisatie, tenzij dit wettelijk vereist is.
 • Het Kiwanis Kinderfonds verkoopt, verhandelt, verhuurt of verruilt zijn donateurslijst of persoonlijke gegevens van donateurs met geen enkele andere organisatie.
 • Het Kiwanis Kinderfonds verkoopt, verhandelt, verhuurt of verruilt geen enkele donateurslijst met andere derde partijen.
 • Het Kiwanis Kinderfonds verstuurt nooit mailings namens andere organisaties.
 • De serviceaanbieders van het Kiwanis Kinderfonds zijn gehouden aan de privacyrichtlijnen. Indien gegevens worden gedeeld, wordt door de serviceaanbieder een geheimhoudingsverklaring ondertekend en de clausules in de contracten tussen het Kiwanis Kinderfonds en onze serviceaanbieders verbieden het verder delen van de gegevens.
 • Het Kiwanis Kinderfonds publiceert in haar jaarverslag een lijst met namen van donateurs die meer dan een vastgesteld bedrag doneren. De exacte bedragen van de donaties worden niet gepubliceerd en er is de mogelijkheid om anoniem te doneren en niet vermeld te worden. Neem hiervoor contact op met het Kiwanis Kinderfonds.
Gegevensverzameling
 • Het Kiwanis Kinderfonds verzamelt persoonlijke gegevens via evenementregistratie, e-mailabonnementen, online donatie, via de post, bankoverschrijving, per telefoon en overige digitale middelen. We verzamelen deze informatie alleen als de donateur dit vrijwillig verstrekt of wanneer dit beschikbaar is via publieke bronnen.
 • Mocht een gebruiker ervoor kiezen om dergelijke informatie niet online te verstrekken, dan kan hij/zij contact opnemen met het Kiwanis Kinderfonds om een geschikt kanaal overeen te komen om deze informatie te verstrekken.
 • Via deze diensten kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen; voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijf, functie, alternatief e-mailadres, adres, woonplaats, provincie, postcode en telefoonnummers (thuis, werk, mobiele telefoon). We kunnen evenement-specifieke informatie verzamelen met betrekking tot de deelname, maaltijdvoorkeuren en gasten van een persoon. We kunnen de opgegeven naam en e-mailadres van een partner, donateur of stichting verzamelen om de erkenning van een donatie te faciliteren. Deze vertrouwelijke informatie wordt opgeslagen voor IRS-doeleinden.
 • Het Kiwanis Kinderfonds voldoet aan CAN-SPAM en donateurs, vrijwilligers, alumni en vrienden kunnen zich op elk gewenst moment 'afmelden' of worden verwijderd van onze contactlijsten of zich uitschrijven van onze e-mails. Het Kiwanis Kinderfonds zal geen contact meer opnemen met personen na mondeling of schriftelijk verzoek.
 • We gebruiken een e-mailprovider om een aantal van onze digitale communicaties te versturen. U kunt uw voorkeuren voor digitale communicatie wijzigen door uw e-mailvoorkeursprofiel te updaten via https://ki.informz.net/KI/pages/subscribe. Gebruik deze link ook om op elk gewenst moment uw profielvoorkeuren te updaten en om u af te melden.
 • Voor vragen over onze privacyverklaring of om u af te melden, kunt u contact met ons opnemen:

  Kiwanis Kinderfonds
  3636 Woodview Trace
  Indianapolis, IN 46268

  Gratis: 1-800-KIWANIS, toestel 254 (VS en Canada)
  Wereldwijd: +1-317-217-6254
  Fax: +1-317-471-8323
  Email: childrensfund@kiwanis.org
 • Het Kiwanis Kinderfonds houdt een digitaal bestand bij in onze database van alle verzoeken om geen contact meer op te nemen. Mondelinge verzoeken worden schriftelijk genoteerd door medewerkers van het Kiwanis Kinderfonds en vervolgens permanent opgeslagen in de digitale donateursdatabase.
HET SOORT INFORMATIE DAT WE VERZAMELEN
Informatie die u aan ons verstrekt: wanneer we met u communiceren via de telefoon, sms, e-mail, post, fax, persoonlijk of wanneer u bepaalde delen van de website bezoekt, kunnen we u vragen specifieke informatie te verstrekken, waaronder:
 • Persoonlijke informatie zoals uw naam, gebruikersnaam, intern identificatienummer, door de overheid verstrekt identiteitsbewijs, foto, biometrische gegevens, leeftijd, ras, nationale of etnische afkomst, de talen die u spreekt, surfgedrag, oproeplijst, aangeklikte links, geslachtsidentiteit, geografische locatie, inkomensschijf, etc.
 • Indirecte informatie zoals uw e-mailadres, fysieke adres, telefoonnummer, IP-adres, Mac-adres, digitale vingerafdruk, land, GPS-coördinaten, kamernummer, etc.
Informatie die we verzamelen namens u: om u als donateur goed van dienst te zijn, kunnen we uw publiekelijk beschikbare informatie opslaan, waaronder:
 • Gedragsinformatie zoals uw meningen, intenties, interesses, favoriete eten, kleuren, wat u leuk vindt, wat u niet leuk vindt, muziek, wachtwoorden, pin, meisjesnaam, etc.
 • Sociale informatie zoals uw functietitel, salaris, arbeidsverleden, bezochte school, certificaten, sociale status, burgerlijke staat, religie, politieke voorkeur, communicatie meta-data, telefoonopnames, voicemail, e-mail, gezinssamenstelling, broers en zussen, kinderen, huwelijken, vrienden, sociale banden, relaties, verenigingen, groepslidmaatschappen, etc.
 • Eigendomsinformatie zoals inkomensschijf, creditcardnummer, bankrekening, aankopen, verkopen, krediet, inkomen, leningen, transacties, belastingen, aankoop- en uitgiftepatroon, kredietgegevens, kredietwaardigheid, auto's, huizen, appartementen, persoonlijke eigendommen, etc.
Gegevensopslag
 • De donateursinformatie wordt opgeslagen in een met wachtwoord beveiligde database. Uitsluitend hiertoe bevoegd personeel heeft toegang tot deze informatie en uitsluitend voor passende zakelijke doeleinden. De gegevensoverdracht gebeurt via een beveiligd en versleuteld netwerk, dat onder toezicht staat van een toegangsdetectiesysteem dat 24 uur per dag wordt gemonitord door onze internetbeveiligingsdienst, marktleider op het gebied van gegevensbescherming. Deze informatie wordt gedeeld met bestuursleden en bevoegd personeel, uitsluitend op vertrouwelijke en 'need-to-know'-basis.
Online beveiliging en handhaving
 • Wanneer we bepaalde gevoelige informatie ontvangen en verwerken, zoals online donaties en rekeninggegevens, linken we bezoekers door naar een beveiligde server die werkt met SSL-codering en is ontwikkeld om de kans op onderschepping en hacking te minimaliseren. Wanneer het 'http'-deel van het webadres van het Kiwanis Kinderfonds in uw browser verandert in 'https', weet u dat u op het beveiligde deel van onze website zit. De 's' staat voor 'secure' (veilig). We werken met beveiligde datanetwerken die beveiligd zijn door firewall- en wachtwoordbeveiligingssystemen die aan de industrienormen voldoen. Ons beveiligings- en privacybeleid wordt periodiek herzien en indien nodig verbeterd. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer er een update van de privacyverklaring plaatsvindt, zal de 'laatste update'-datum in de privacyverklaring worden gewijzigd om weer te geven wanneer de privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt. Donateurs zullen per e-mail op de hoogte worden gesteld van de wijziging.
 • Uitsluitend hiertoe bevoegde personen die gehouden zijn aan het naleven van onze privacyverklaring hebben toegang tot de informatie die door onze klanten is verstrekt.
 • Cookies - 'Cookies' kunnen worden gebruikt met betrekking tot de digitale eigendommen van het Kiwanis Kinderfonds, voor gegevensverzameling en -analyse van het gedrag van anonieme websitebezoekers. Een cookie is een kleine hoeveelheid identificatiegegevens dat vanaf een webserver naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Door het gebruik van cookies kan mogelijk informatie worden verzameld zonder dat u hier weet van hebt. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld op het accepteren van cookies, maar stellen u in staat om de instelling te wijzigen naar het weigeren van cookies of een melding te ontvangen wanneer cookies worden verstuurd. Hoewel het niet accepteren van de cookies het gebruik van delen van de website niet in de weg staat, zullen bepaalde delen van de website mogelijk niet goed functioneren zonder cookies. U kunt de cookies weigeren of wissen door uw webbrowser hiertoe opdracht te geven.
 • IP-adressen - Het Kiwanis Kinderfonds kan ook IP-adressen, domeinnamen en soortelijke gegevens betreffende de gebruikers van de site verzamelen voor het meten van het aantal bezoeken, bezochte pagina's, gemiddelde tijd besteed op deze website en soortgelijke zaken. Het Kiwanis Kinderfonds kan ook uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server vast te stellen, om onze website te beheren en voor statistieke gegevens om het bezoekersverkeer op de website te volgen.
 • CreditCards - Het Kiwanis Kinderfonds voldoet aan de internationale beveiligingsstandaard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Dit is een reeks vereisten die opgesteld zijn om ervoor te zorgen dat ALLE bedrijven die creditcardgegevens verwerken, opslaan en versturen dit binnen een beveiligde omgeving doen. In wezen gaat het om elke verkoper met een verkopers-id (MID). De PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) is op 7 september 2016 opgericht om de voortdurende ontwikkeling van de beveiligingsstandaarden in de PCI (Payment Card Industry) te beheren, met focus op verbeterde beveiliging van de betaling tijdens het transactieproces. De terugbetalingen naar creditcards worden door medewerkers van het Kiwanis Kinderfonds handmatig verwerkt. We zetten ons constant in om de creditcardnummers te beschermen in de vorm van PCI-conforme 'best practices'. Creditcardnummers die via onze website worden verzameld of creditcards die door onze medewerkers via ons online donatiesysteem worden verwerkt, worden veilig opgeslagen in het digitale verwerkingssysteem en niemand, inclusief medewerkers, hebben toegang tot het volledige creditcardnummer nadat deze is verwerkt. Papieren creditcardformulieren worden verwerkt en vervolgens veilig opgeslagen in vergrendelde kasten en overige ruimtes waar alleen bevoegd personeel toegang tot ze heeft.

KIWANIS KINDERFONDS /JEUGDINFORMATIE

Alle ledengegevens die in het bezit zijn van het Kiwanis Kinderfonds en betrekking hebben op lokale Kiwanis Kids (KKids) Club-, Builders Club- en Key Club-leden, worden vertrouwelijk behandeld en beschermd, en worden niet met anderen gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming. Het Kiwanis Kinderfonds volgt de standaarden zoals hierboven genoemd om alle gegevens die zijn ontvangen naar aanleiding van donaties of andere betalingen aan het Kiwanis Kinderfonds te beschermen. Het Kiwanis Kinderfonds beschermt alle gegevens van kinderen in overeenstemming met de Amerikaanse wet 'Children's Online Privacy Protection Act' van 1998. Het Kiwanis Kinderfonds heeft niet de intentie om persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 te verzamelen. Hoewel we kinderen aanmoedigen om onze website te bezoeken om meer te weten te komen over de Kiwanis-familieprogramma’s, raden we echter altijd aan dat ouders hiervoor hun toestemming geven en toezicht houden op het internetgebruik. We verzoeken kinderen dringend om eerst met hun ouders te overleggen voordat ze informatie geven op welke website dan ook en we vragen ouders om met hun kinderen te spreken over waar de grens ligt als het gaat om het online verstrekken van persoonlijke gegevens aan iemand die ze niet kennen.

Openbaar maken van informatie
 • Het Kiwanis Kinderfonds kan het verhaal van een kind gebruiken en een fictieve naam erbij zetten om de privacy van het kind te beschermen.

EVENEMENTEN

Bezoekersinformatie
 • Het Kiwanis Kinderfonds kan een systeem gebruiken voor het verzamelen van gegevens van gasten die aan tafel zitten bij de evenementen. Deze informatie kan de naam, het e-mailadres, het bedrijf en het adres bevatten.
 • De gasten kunnen ervoor kiezen om deze informatie niet te verstrekken (opt-out) zoals vermeld in dit beleid.

PRIVACYPLICHT VAN SERVICEAANBIEDERS

 • Indien gegevens worden gedeeld, wordt door de serviceaanbieder een geheimhoudingsverklaring ondertekend en de clausules in de contracten tussen het Kiwanis Kinderfonds en onze serviceaanbieders verbieden het verder delen van de gegevens. We geven deze serviceaanbieders geen toestemming om de informatie te verspreiden of openbaar te maken, behalve indien dit nodig is om namens ons de diensten te verrichten of als de wet dat vereist.
 • Het Kiwanis Kinderfonds kan nu en dan gebruikers vragen om een vragenlijst in te vullen voor onderzoeksdoeleinden. Er kunnen ook diensten op onze website zijn waarvoor een online formulier ingevuld moet worden of een e-mailbericht aan het Kiwanis Kinderfonds moet worden gestuurd om van deze diensten gebruik te kunnen maken. In dergelijke situaties verzamelt het Kiwanis Kinderfonds alle informatie die u verstrekt, inclusief eventuele persoonlijke gegevens.

PRIVACYPLICHT VOOR CORPORATIES/DONATIES VAN WERKNEMERS

 • Sommige bedrijven steunen het Kiwanis Kinderfonds via werknemersdonatieprogramma's en -campagnes. Normaal gesproken worden deze beheerd door het bedrijf en wordt het gedoneerde bedrag afgetrokken van het salaris.
 • Het Kiwanis Kinderfonds kan het totale donatiebedrag delen en ook de namen van de individuele donateurs/werknemers bekendmaken voor erkenning van de donateur en de auditverslagen inzake geldinzamelingsacties van clubs.
 • Werknemers kunnen deelnemen aan gelinkte donatieprogramma's van hun werkgevers. De donatieverzoeken worden ter verwerking verstuurd naar het bedrijf met medeweten van de werknemer en het benodigde papierwerk.

TE VERSTREKKEN INFORMATIE INDIEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE DONATEUR WORDEN VERZAMELD

1. Indien persoonlijke gegevens van de donateur worden verzameld, zal het Kiwanis Kinderfonds op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verkregen, de donateur voorzien van de volgende informatie:
 1. de identiteit en de contactgegevens van het Kiwanis Kinderfonds en, indien van toepassing, van een medewerker van het Kiwanis Kinderfonds;
 2. de contactgegevens van de medewerker belast met de gegevensbescherming, indien van toepassing;
 3. het doel van het verwerken van de persoonsgegevens en de juridische grondslag voor deze gegevensverwerking;
 4. of de verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen van het Kiwanis Kinderfonds of van derde partijen;
 5. de ontvangers of de categorie ontvangers van de persoonlijk gegevens, indien van toepassing;
 6. indien van toepassing, het feit dat het Kiwanis Kinderfonds de intentie heeft om de persoonlijke gegevens over te dragen naar een derde land of internationale organisatie en de aanwezigheid of afwezigheid van een adequate beslissing van de Commissie, vermelding van de juiste en passende waarborgen en de manieren waarop een kopie daarvan kan worden verkregen of waar ze beschikbaar zijn gesteld.
2. Het Kiwanis Kinderfonds zal op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verkregen, de donateur voorzien van de volgende informatie die nodig is om te zorgen voor een eerlijke en transparante verwerking:
 1. de tijdsperiode gedurende welke de persoonlijke gegevens worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de gebruikte criteria om deze tijdsperiode vast te stellen;
 2. het bestaan van het recht om het Kiwanis Kinderfonds te verzoeken om toegang, rectificatie of verwijdering van de persoonlijke gegevens of beperkte verwerking van de informatie van de donateur of bezwaar maken tegen verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 3. of de verwerking is gebaseerd op het feit dat de persoon toestemming heeft gegevens voor verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden of dat de persoon uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwerking van deze persoonlijke gegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden, het bestaan van het recht om te allen tijde de toestemming in te trekken zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking treft op basis van de eerder gegeven toestemming;
 4. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 5. of de verstrekking van de persoonlijke gegevens een statutaire of contractuele vereiste is, of een vereiste is om een overeenkomst te treffen en of de donateur verplicht is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van de weigering om dergelijke gegevens te verstrekken;
 6. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, tenminste in deze zaken, bruikbare informatie over de gebruikte logica en de betekenis en verwachte gevolgen van dergelijke verwerking voor de donateur.
3. Indien het Kiwanis Kinderfonds de persoonlijke gegevens wil verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld, zal het Kiwanis Kinderfonds, voorafgaand aan verdere verwerking van de gegevens voor dat andere doel, de donateur voorzien van extra relevante informatie zoals vermeld in paragraaf 2. 4. Paragraaf 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing indien en voor zover de donateur reeds beschikt over de informatie.

Rechten voor EU-inwoners

RECHT OM TE ALLEN TIJDE DE TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op datgene wat we hebben gedaan voordat u uw toestemming introk. Neem contact op via childrensfund@kiwanis.org als u uw toestemming wilt intrekken of als u vragen heeft over het intrekken van uw toestemming.

VRAGEN OVER UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Mocht u vragen hebben over uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Kiwanis Kinderfonds
3636 Woodview Trace
Indianapolis, IN 46268

Gratis: 1-800-KIWANIS, toestel 254 (VS en Canada)
Wereldwijd: +1-317-217-6254
Fax: +1-317-471-8323
Email: childrensfund@kiwanis.org

VRAGEN OVER DEZE PRIVACYVERKLARING
Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of het privacybeleid van het Kiwanis Kinderfonds in het algemeen, dan kunt u contact opnemen via childrensfund@kiwanis.org